کلیه خدمات و سرویس های ثبت شده در سایه هاست پس از پرداخت هزینه سرویس و خدمات فعال سازی خواهد شد

در صورت عدم پرداخت هزینه فاکتور صادره از جانب مشتری ، بعد از طی 30 روز به صورت خودکار فاکتور صادره از پنل کاربری حذف خواهد گردید

فاکتور های تمدید 30 روز قبل از سر رسید صادر و تا زمان سر رسید برای مشتری قابل پرداخت می باشد

در 5 بازه زمانی مختلف قبل از سر رسید فاکتور برای مشتری ایمیل پرداخت ارسال می گردد که در صورت بی اعتنایی و یا عدم پرداخت تا زمان سر رسید به صورت خودکار سرویس و یا خدمات مورد نظز معلق شده و تنها پس از گذشت یک هفته از موعد سر رسید سرویس و خدمات مورد نظر قطع خواهد گردید که کلیه عواقب ناشی از آن به عهده مشتری خواهد بود

قوانین مرتبط با خدمات دامنه

در صورت عدم رضایت مشتریان طبق اصل مشتری مداری تا یک هفته بدون هیچ قید و شرطی ، سایه هاست متعهد به بازپرداخت عین وجه پرداختی بدون کسر هیچ هزینه ای به مشتریان عزیز و ارجمند می باشد

در صورت انصراف مشتری بنا به هر دلیلی پس از گذشت مدت گارانتی بازگشت وجه ، مدت زمان استفاده شده از سرویس محاسبه و هزینه باقی مانده با کسر 50% به مشتری پرداخت خواهد شد

قوانین مرتبط با خدمات هاستینگ

کلیه دامنه های داخلی و خارجی به نام مشتری ثبت شده و 100% تحت اختیار و مالکیت مشتری خواهد بود که سایه هاست در طی مدت میزبانی فقط پشتیبانی از آن را به عهده خواهد داشت و کلیه مسائل حقوقی و مالی آن متوجه مشتری خواهد بود

در صورت درخواست مشتری پنل دامنه برای انجام هرگونه نقل و انتقالی در اختیار وی قرار خواهد گرفت